Skip to main content

Kundinformation (CRM)

Det är alltid kul att få en ny kund, men mycket arbete sker innan kunden finns upplagd och är
godkänd. Sedan fortsätter det viktiga arbetet med att behålla kunden. Conrab Opto har system
för att hantera allt det här arbetet.

Jag är intresserad

Ny kund

 • En ny kund kan registreras eller föras över från affärssystemet.
 • Innan kunden blir aktiv och får beställa skickas denne för godkännande för att kontrollera kreditvärdighet.
 • Kontaktpersoner ska registreras och diverse intressekoder ska sättas.
 • Kontaktpersoner ska taggas så de får rätt information från dig.
 • Rätt personer ska få se rätt information om kunden, dvs behörighetsstyrning.

Fortsatt försäljning

 • I Conrab Opto lägger du upp dina säljaktiviteter med påminnelse.
 • I Conrab Opto kan du ta ett nyhetsbrev och göra automatiska utskick till kontaktpersoner som
  är kodade med speciell intressekod.
 • Med automatik kan man uppdatera kundens kreditvärdighet och automatiskt skapa varningsflöde om det försämras.

Kommunikation med kunden

 • Offerter, viktiga mejl och kommentarer lagras på kundkortet.
 • Möjlighet finns att skriva in kommenterar och noteringar på kundkortet.

Allt samlat på ett ställe

 • Kundkorten innehåller all information om kunden ner på kontaktpersonsnivå.
 • Genom att lagra kundfakturan i Conrab Opto syns dessa också på kundkortet.
 • Genom att hantera reklamationer i Conrab Opto syns dessa också på kundkortet.
 • Andra kundnära funktioner som hanteras i Conrab Opto kan också ses på kundkortet.

Rapporter

 • Möjlighet finns att skapa rapporter och automatiskt skicka till säljarna eller säljcheferna.

Övervakning

 • Ansvariga har möjlighet att övervaka hur aktiva kunderna är och se att de underhålls löpande.

Flexibilitet för dina behov

Conrab Opto innehåller i grunden ett kontaktkort som byggs ut med de behov du har:

 • Du kan koppla kundfakturan till kontaktkortet.
 • Du kan lägga till säljaktiviteter med bevakningar som gör att ni kan följa upp era säljare.
 • Ditt företag kanske har någon specialare som ni är unika på, detta är i de flesta fall inget
  problem för Conrab Opto.

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan