Skip to main content

Hjälpfilmer om Conrab Opto

Nedan hittar du hjälpfilmer om Conrab Opto.

De är indelade i kapitel. Filmer är mellan 2-5 minuter för att beskriva varje funktion.

Hantera dokument i inkorgen

Hur fungerar inkorgen

Hur fungerar konteringsfliken

Hur fungerar importera konteringar

Roboten föreslår automatiskt att skapa en favorit

Favorit, automatisk kontering

Favorit, föreslå kontering

Fördelningsmall, automatisk på leverantör

Bilagor

Visa dokumentmeddelande igen

Olika dokumentfunktioner

Hantera dokument godkänn och skicka tillbaka

Hur fungerar utredningsfunktionen

Hur fungerar påminnelsefunktionen

Hur fungerar kommentarsfunktionen

Hur fungerar konversationer

Hur fungerar frånvarofunktionen

Inställningar konversations notiser

Hemskärmen

Hur man skapar sin egen hemskärm

Hur fungerar arkivet

Introduktion av arkivet

Skapa ett diagram med gruppera och aggregera

Sök på konto

Hur fungerar sparade sökningar i arkivet

Dela sparad sökning

Distribuera rapporter

Slutgodkänna fakturor i arkivet

Slutgodkänn fakturor automatiskt

Makulera fakturor

Lägg till sidor på ett dokument i arkivet

Skicka manuella påminnelser ifrån arkivet

Sök på administratörs konversationer ifrån arkivet

Registreringen

Återför faktura i registreringen

Introduktion översättning, formatering & fasta värden

Fasta värden på en leverantör

Formattering på en leverantör

Översätt tolkade värden för alla leverantörer

Översätt tolkade värden på en leverantör

Felkoder när automatisk registrering misslyckas

Hantering av tolkmallar

Introduktion av tolkmallar

Skapa identifierare

Olika fält i tolkmallar

Hur fungerar radnummer

Hur fungerar sökord

Hur skapar man tolkmall på en kreditfaktura

Hur skapar man tolkmall på flersidig faktura

Dela en tolkmall med andra företag

Hur uppdaterar man fakturabilden på befintlig tolkmall

Hur fungerar ignorera osäker tolkning

Mappinställningar

Introduktion - Automatisk registrering

Temporärt inaktivera automatisk registrering

Schemalägg automatisk registrering

Schemalägg automatiskt slutgodkännande

Automatiskt slutgodkännande

Introduktion av dokumentmeddelande

Dokumentmeddelande i registreringen

Dokumentmeddelande i inkorgen

Dokumentmeddelande med en kontrollanvändare

Dokumentmeddelande läggs till som kommentar

Dokumentmeddelande läggs till som konversation

Konteringsmeddelade introduktion

Konteringsmeddelande

Ett konteringsmeddelande ska gälla för flera konton

Flödeseskalering

Administration

Systemmeddelande

Leverantörsavtal

Registrera nytt leverantörsavtal

Lägg upp avtalstyper

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan