Skip to main content

Investeringsäskanden

Snabbare och säkrare beslutsprocess, med uppföljning.

Godkännande av investeringar eller större kostnader kan i många företag fortfarande
vara en manuell process bestående av mailkonversationer, filer på olika platser och
utskrivna dokument som skickas runt för påskrift.

Med Conrab Optos modul för investeringsäskande blir denna process snabb,
strukturerad och säker.

I äskandemodulen kan ni samla alla dokument som rör en investering för att sedan på
ett enkelt sätt samarbeta, attestera och följa upp. Arbetsflödena, som ni själva kan sätta
upp, säkerställer att attest sker av behöriga användare med full spårbarhet och historik.

Dessutom ger rapporter och dashboards en tydlig översikt och full kontroll över era
investeringsbeslut och pågående projekt.

Fördelar:

  • Kortare ledtider för hantering och godkännande av investeringar
  • Strukturerad och transparent process för regelefterlevnad och intern kontroll
  • Effektivt samarbete med hjälp av konversationer, kommentarer och påminnare
  • Kontroll att de utgifter som godkänts per kostnadsställe inte överskrids
  • Rapporter och statistik för översikt och analys
  • Mobil åtkomst för smidigt samarbete och attest ärendehantering
  • Vår mission är att automatisera era processer för att ni ska
    kunna göra det ni är bäst på
Jag är intresserad

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan