Skip to main content

Elektronisk hantering av leverantörsfakturor

Vi är här för att förenkla din arbetsdag. Varje företag behöver hantera leverantörsfakturor, och vårt mål är att göra processen mycket effektivare och lite roligare för dig!

Jag är intresserad

Varför elektronisk hantering av leverantörsfakturor är ett måste för ert företag

Leverantörsfakturahantering genom manuella metoder tenderar att vara ineffektivt, särskilt när fakturorna anländer genom en mängd olika metoder och kanaler. Processen att manuellt granska och godkänna fakturan kräver mycket tid och resurser. Dessutom måste ofta fakturorna jämföras med respektive inköpsorder, vilket kan leda till ytterligare fördröjningar.

Den manuella inmatningen av fakturainformationen innebär en ökad risk för felaktigheter som kan påverka den finansiella rapporteringen negativt. Processen att inhämta godkännande från ansvarig är både tidskrävande och kan leda till försenade betalningar, vilket inte bara skapar problem för ekonomiavdelningen utan även riskerar inköpsavdelningens relationer med leverantörer.

Företag som betalar sina fakturor sent riskerar att förlora rabatter och i värsta fall drabbas av påminnelse- och inkassoavgifter.

Så funkar automatisk leverantörsfakturahantering:

Snow
Import
Snow
Registrering
Snow
Matchning
Snow
Kontering
Snow
Attest
Snow
Överföring

Hanterar alla fakturor

Vårt system för leverantörsfakturor kan ta emot och bearbeta alla typer av fakturor snabbt och enkelt, vilket gör att du slipper manuellt arbete och minskar risken för misstag. Det betyder att oavsett om du får fakturor via e-faktura, EDI, e-post eller traditionell post, kan allt hanteras i ett enhetligt flöde.

Direkt attestering

Elektronisk leverantörsfakturahantering innebär bland annat att fakturorna direkt når den som ska godkänna dem. Detta gör att betalningar kan ske fortare utan krångel.

Exakt matchning

Vi ser till att varje leverantörsfaktura stämmer överens med beställningen och leveransen inom de toleranser som ni bestämt. Detta säkerställer att vi bara betalar för det vi faktiskt har beställt och fått, vilket förhindrar onödiga utgifter och förbättrar företagets ekonomi.

Smidig integration

Vårt system för leverantörsfakturahantering erbjuder inte bara effektiv bearbetning utan också enkel integration med ditt befintliga ekonomisystem. När fakturorna är behandlade, uppdateras data direkt i ditt bokföringssystem, vilket ger en sömlös övergång från fakturaskanning till finansiell rapportering.

Håller koll på fel

Vårt system bevakar dina leverantörsfakturor och varnar om något inte stämmer, så att du slipper förseningar och extra kostnader, vilket skyddar ditt företags rykte och kreditvärdighet.

Nio fördelar med Conrab Optos modul
för leverantörsfakturor

Hanterar fakturor i alla format

Automatisk tolkning på huvud- och radnivå

Automatisk matchning på huvud- och radnivå

Automatisk registrering, kontering och attest

Avancerade möjligheter för flödesstyrning

Automatiska påminnelser och eskaleringar

Rapporter och statistik

Kreditbevakning och systemmeddelanden

Leverantörsbetyg, leverantörskort

Vanliga frågor om

automatiserad leverantörsfakturahantering

Vad innebär hantering av leverantörsfakturor?

Hantering av leverantörsfakturor omfattar processen att ta emot, hantera, granska, och betala fakturor som ett företag får från sina leverantörer. Det inkluderar steg som registrering, kontering, ordermatchning, attestering och slutlig betalning av fakturan.

Hur kan digitalisering av leverantörsfakturor förbättra effektiviteten?

Genom att digitalisera processen för leverantörsfakturor kan företag automatisera många av de tidskrävande manuella uppgifterna. Detta inkluderar snabbare inmatning av fakturadata, automatiserad matchning mot inköpsorder, och effektivare processer för godkännande, vilket leder till snabbare betalning och bättre leverantörsrelationer.

Vilka fördelar finns med att använda ett system för elektronisk leverantösfakturahantering?

Ett system för elektronisk fakturahantering förbättrar noggrannheten, minskar risken för fel, och sparar tid. Det hjälper också till att hålla bättre koll på utgifter, förbättrar rapportering och dataanalys, och stärker företagets relationer med sina leverantörer genom att säkerställa konsekventa och punktliga betalningar.

Är elektronisk hantering av leverantörsfakturor säker?

Ja, moderna system för elektronisk hantering av leverantörsfakturor använder avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information. Detta inkluderar datakryptering och säkerhetsprotokoll som skyddar mot obehörig åtkomst och dataförlust.

Kan små företag också dra nytta av elektronisk fakturahantering?

Absolut, företag av alla storlekar kan dra nytta av elektronisk fakturahantering. För små företag kan det vara särskilt fördelaktigt då det minskar den administrativa bördan och gör det möjligt att fokusera mer på kärnverksamheten snarare än på tidskrävande pappersarbete.

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan

Conrab Opto kan integreras med alla kända affärssystem

Affärssystemet Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics AX kan integreras med Conrab Opto
Conrab Opto kan integreras med affärssystemet Microsoft Dynamics 365 F&O
Affärssystemet SAP kan integreras med Conrab Opto
Conrab Opto kan integreras med Oracle NetSuite
Integrera med affärssystemet Infor M3
Affärssystemet Oracle
Xero kan integreras med Conrab Opto
Affärssystemet SAP Business One
Conrab Opto kan integreras med affärssystemet Intuit QuickBooks
Integrera med JD Edwards Enterprise Software