Skip to main content

Hantera leverantörsfakturor

Vi automatiserar hela din hantering av leverantörsfakturor.

Det tar oftast bara några sekunder för en faktura att tas emot och hanteras i Conrab Opto – helt utan mänsklig inblandning. Alla regelverk och kontroller enligt er uppsättning har då bekräftats.
Investeringen betalar sig snabbt, ofta är återbetalningstiden på systemet kortare än ett halvår.

Jag är intresserad

En automatisk process med Conrab Opto

Snow

Import

Snow

Registrering

Snow

Matchning

Snow

Kontering

Snow

Attest

Snow

Överföring

Ta emot fakturan

 • Vi hanterar alla format såsom svefakt, finvoice, B2B, Edifact med flera.
 • Skanning av fakturan kan outsourcas – vi har kontakterna.
 • Papper och PDF tolkas med självlärande tolkmotorer. Både huvuduppgifter, artikelrader och avgifter kan tolkas.
 • Översättningar görs vid importen till Conrab Opto. Ett tolkat telefonnummer översätts till både rätt person och kontering.

Registrering

 • Registreringen sker helt automatiskt. Du hanterar bara undantag.
 • All information valideras mot era register i affärs- och ekonomisystemet.
 • Inget underhåll i Conrab Opto utan ni underhåller allt där ni alltid gjort. (Leverantörer, valutor, avgifter, kontoplan, toleransregler med mera).

Kontering och attest

 • Via favoriterna i Conrab Opto sker kontering helt automatiskt.
 • Vid kontering säkerställs att den stämmer mot uppsatta regelverk i ekonomisystemet.
 • Via regler kan fakturor innehållande viss kontering skickas på extra attest, till exempel representation.
 • Via regelverk sker attest med automatik, baserat på belopp, person och hur ofta fakturan kommer.
 • Koppling till underliggande avtal, inköp och reklamationer.

Matchning

 • Conrab Opto jämför fakturan med inköpet och visar vad som är fel om toleranskontrollerna överskrids.
 • På leverantörsnivå väljer du om du vill använda huvudmatchning eller 3-vägsmatchning på radnivå.
 • Fakturor som stämmer enligt uppsatt regelverk flyter genom systemet helt automatiskt.

Övervakning

 • Ekonomiavdelningen arbetar i en övervakningsfunktion där alla avvikelser hanteras.
 • Möjlighet att lägga fakturor i utredning eller skicka fakturareklamation till leverantören finns.
 • Automatisk påminnelse till användare.
 • Automatisk eskalering vid behov.
 • Automatiska rapporter till användare.

Kort och gott

Conrab Opto Ok Circle
Hanterar fakturor i alla format
Conrab Opto Ok Circle
Automatisk tolkning på huvud och radnivå
Conrab Opto Ok Circle
Automatisk matchning på huvud och radnivå
Conrab Opto Ok Circle
Automatisk registrering, kontering och attest
Conrab Opto Ok Circle
Avancerade möjligheter för flödesstyrning
Conrab Opto Ok Circle
Automatiska påminnelser och eskaleringar
Conrab Opto Ok Circle
Rapporter och statistik
Conrab Opto Ok Circle
Kreditbevakning
Conrab Opto Ok Circle
Systemmeddelanden
Conrab Opto Ok Circle
Leverantörsbetyg, leverantörskort

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan