Skip to main content

Elektronisk fakturahantering - effektiv hantering av fakturor

I en värld där affärstempot ständigt ökar, är det viktigt att ha en strömlinjeformad och effektiv fakturahantering. Elektronisk fakturahantering är nyckeln till att uppnå detta. Med ett robust fakturahanteringssystem kan ditt företag minska hanteringstiden avsevärt och samtidigt öka kontrollen över varje steg i fakturaprocessen. Risken för borttappade fakturor blir minimal, och den ofta långdragna vägen från mottagande till betalning blir kortare och mer transparent. Digital fakturahantering säkerställer att försenade betalningar och kostsamma påminnelseavgifter blir ett minne blott. Vi erbjuder en lösning som tar ett helhetsgrepp om din fakturahantering. Genom att ersätta manuella processer med automatisk fakturahantering, kan ditt företag spåra varje fakturas resa i realtid. Alla fakturor blir enkelt sökbara och deras status uppdateras kontinuerligt, vilket ger en klar bild av fakturans livscykel inom organisationen.

Jag är intresserad

Så funkar automatisk leverantörsfakturahantering:

Snow

Import

Snow

Registrering

Snow

Matchning

Snow

Kontering

Snow

Attest

Snow

Överföring

Oöverträffad användarvänlighet

Vårt fakturahanteringssystem är designat för digital effektivitet, vilket möjliggör sömlös hantering av alla typer av fakturor. Oavsett om det är E-fakturor eller pappersfakturor omvandlade till digitala filer, så hanterar systemet dem enkelt. Detta förenklar arbetsflöden och ger tidsbesparingar genom att minimera manuella insatser.

Automatisering

Automatisk fakturahantering innebär att alla fakturor kan hanteras med automatik genom hela flödet. Information på fakturan fångas på huvud- och radnivå oavsett om formatet är e-faktura (EDI), pdf eller en skannad pappersfaktura Fakturan matchas med automatik mot inköpsordern i ert affärssystem givet att antal och pris är inom de toleranser som ni har bestämt. Endast om det finns avvikelser skickas fakturan till en användare för hantering.

Precision i fakturamatchning

Med en 3-vägs matchning garanterar vår elektroniska fakturahantering att varje faktura blir grundligt kontrollerad mot motsvarande inköpsorder och mottagen leverans. Detta noggranna tillvägagångssätt försäkrar att endast de fakturor som uppfyller alla kriterier betalas.

Fullständig överblick och kontroll

Elektronisk fakturahantering ger er en komplett överblick och kontroll över er fakturahantering i realtid. Dynamiska rapporter visar vad som behöver prioriteras just nu och även vad som behöver förbättras för att undvika flaskhalsar och öka effektiviteten i ert fakturaflöde.

Aktiv avvikelsehantering

Vårt system för elektronisk fakturahantering är uppmärksamt och reagerar på avvikelser. Varningar och meddelanden skickas proaktivt till rätt användare för att minimera risken för fel eller fördröjning i fakturaflödet. Detta håller er betalningsprocess fri från onödiga hinder för att ni alltid ska kunna betala era fakturor i rätt tid.

Nio fördelar med Conrab Optos modul
för leverantörsfakturor

Hanterar fakturor i alla format

Automatisk tolkning på huvud- och radnivå

Automatisk matchning på huvud- och radnivå

Automatisk registrering, kontering och attest

Avancerade möjligheter för flödesstyrning

Automatiska påminnelser och eskaleringar

Rapporter och statistik

Kreditbevakning och systemmeddelanden

Leverantörsbetyg, leverantörskort

Vanliga frågor

Vad är elektronisk fakturahantering?

Elektronisk fakturahantering är en digital process som automatiserar mottagning, hantering och betalning av leverantörsfakturor. Det minskar behovet av manuellt arbete och ökar noggrannheten och spårbarheten i hanteringen av fakturor.

Hur förbättrar elektronisk fakturahantering effektiviteten?

Genom att automatisera rutinmässiga uppgifter som datainmatning och fakturamatchning sparar elektronisk fakturahantering tid och minskar risken för fel. Detta leder till snabbare genomloppstid från fakturamottagning till betalning.

Kan elektronisk fakturahantering integreras med andra ekonomisystem?

Ja, de flesta system för elektronisk fakturahantering är designade för att integreras smidigt med befintliga ekonomisystem, vilket säkerställer ett sömlöst informationsflöde.

Är elektronisk fakturahantering säker?

Absolut. Elektronisk fakturahantering använder ofta avancerade säkerhetsprotokoll och kryptering för att skydda känslig finansiell information och upprätthålla datasekretess.

Vilka är de långsiktiga fördelarna med att byta till ett elektroniskt fakturahanteringssystem?

Bortsett från omedelbara tidsbesparingar och minskade administrativa kostnader, inkluderar de långsiktiga fördelarna bättre ekonomisk översikt, förbättrad kontroll över utgifter, ökad efterlevnad och starkare leverantörsrelationer.

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan

Conrab Opto kan integreras med alla kända affärssystem

Affärssystemet Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics AX kan integreras med Conrab Opto
Conrab Opto kan integreras med affärssystemet Microsoft Dynamics 365 F&O
Affärssystemet SAP kan integreras med Conrab Opto
Conrab Opto kan integreras med Oracle NetSuite
Integrera med affärssystemet Infor M3
Affärssystemet Oracle
Xero kan integreras med Conrab Opto
Affärssystemet SAP Business One
Conrab Opto kan integreras med affärssystemet Intuit QuickBooks
Integrera med JD Edwards Enterprise Software