Skip to main content

Skanna följesedlar

Med godset följer ofta en följesedel som används vid uppackningen av varorna. Ofta skriver lagret
information på denna följesedel som kan vara intressant. Följesedeln arkiveras sedan i pärmar
eller lådor.

Med Conrab Opto börjar du med att skanna in följesedeln. Allt på följesedeln tolkas och
eventuella kommentarer som behöver läggas till skrivs in i Conrab Opto istället. Inköparna har
möjlighet att lägga bevakningar på till exempel ett ordernummer eller ett artikelnummer. När
följesedeln är tolkad och Conrab Opto hittar ett värde som ligger på bevakning
skickas automatiskt meddelande till inköparen. På så sätt slipper lagret ha en massa inköpare
som ringer och frågar om någon speciell order eller artikel är på väg in.

Samtliga följesedlar arkiveras i Conrab Opto och kan kopplas till till exempel leverantörsavtal eller
liknande.

Jag är intresserad

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan