Skip to main content

I större företag kan det finnas en stor mängd dokument som genereras av olika system från att en potentiell kund får en offert tills dess att den ska hanteras av eftermarkandsorganisationen.

Det rör sig om offerter, inköpsordrar, säljordrar, produktionsordrar, inkommande och utgående material och tillverkningscertifikat, ritningar, reservdelslistor, olika typer av avtal, olika typer av kvalitetsdokument, serviceordrar, med mera, med mera.

Att hålla ordning på alla dessa dokument kan vara väldigt svårt. Att kunna hitta relevanta dokument för en produkt i samband med en service på fältet däremot, det kan vara väldigt värdefullt.

Med Conrab Opto kan du med automatik spara en dokumenttvilling dokument som gör att du alltid enkelt kan hitta relevanta dokument oavsett var i din värdeström de har skapats och oberoende av de olika systemen som skapat dem. Dokumenten är dessutom elegant sammanknutna i Conrab Opto för att du ska kunna hitta allting som är relevant avseende den aktuella produkten.

Dokumenten kan nås direkt i Opto eller från andra system och webbsidor via Conrab Optos API.