Skip to main content

Conrab Opto kan ju användas till mycket mer än leverantörsfakturor. I basen är det ett system med funktionalitet för egentligen alla typer av arbetsflöden (workflows).

Nyligen har en av våra kunder börjat hantera sina materialcertifikat i Opto istället för att göra det manuellt. Processen innebär att inkommande materialcertifikat från kundens leverantör importeras i Opto, ett nytt certifikat skapas med automatik baserat på ursprungscertifikatet och detta nya certifikat kan nu distriuberas vidare med automatik i samband med utleveranser av material och produkter.

Detta skapar enorma tidsvinster, dessutom finns alla dokument på ett ställe, enkelt återsökningsbara med funktioner för behörigheter och statistik.