Skip to main content

Företag som använder en automatiserad matchningsrutin kan hantera den allra största delen av sina orderbaserade fakturor med automatik baserat på uppsatta regler.

Även för omkostnadsfakturor kan man sätta upp regler och villkor för hur en faktura ska flöda med automatik och även konteras. Just konteringen är dock fortfarande ett moment som hos många företag fortfarande görs manuellt.

Nu har vi lanserat en intelligent funktion i Opto som lär sig hur användaren konterar och sedan föreslår att Opto sköter det med automatik framöver. Allt användaren behöver göra är att acceptera förslaget för att fakturan framöver ska konteras med automatik. Detta ger ett stort lyft i automatiseringsgrad för hanteringen av omkostnadsfakturor i Conrab Opto.