Skip to main content

Ytterligare ett bolag har valt Conrab Opto att samverka med D365FO.
Bolaget använder Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor, både avseende omkostnader men även vår helautomatiska matchningsfunktion för inköp.

Flera av bolagets leverantörer skickar e-fakturor, vilka importeras och trevägmatchas mot inköp och inleverans.
Fakturor på papper och PDF tolkas i Conrab Opto och matchas även dessa mot inköp och inleveranser.