Skip to main content

En stor svensk koncern har valt Conrab Opto för att hantera all dokumentation kring sina juridiska bolag.
Conrab Opto ska användas för att lagra protokoll, årsredovisningar och andra juridiska dokument.
Möjlighet kommer att finnas att skicka dokument för remiss och godkännande, samt att Conrab Opto skickar ut påminnare vid saknad dokumentation eller attest.