Skip to main content

En stor grossistkedja väljer Conrab Opto för att hantera sina följesedlar. Dessa skannas in och all information tolkas.
Ordernummer plockas ut och blir sökbart tillsammans med övrig information.
Följesedeln skickas på attestrunda och avvikelser hanteras via kvalitetsavdelningen.
Slutligen lagras följesedeln och är sökbar för alla i organisationen.