Skip to main content

Hantera kundfakturor

Alla fakturor som skapas i företagets faktureringssystem kan sparas automatiskt i Conrab Opto. Det gör det enkelt att hitta kopior av fakturorna och de kan även kopplas samman med kundavtal och reklamationsärenden om dessa dokumenttyper också hanteras i systemet.

Kreditfakturor som ska skickas ut kan fångas upp och skickas på extra attest.

  • Spara alla fakturor automatiskt
  • Koppla till övriga dokument
  • Rapporter och statistik
  • Behörighetsstyrning
Jag är intresserad

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan