Skip to main content

Hantera reklamationer

Ta emot reklamationsärenden via telefon, e-post eller hemsida så fångar vi upp dem och ser till att de skickas till rätt person eller grupp. Vi erbjuder också funktioner för påminnelser, eskalering, attest och integration till affärssystem.

Med automatisk reklamationshantering får du kontroll över företagets reklamationer. Det är enkelt att hantera och enkelt att övervaka. Resultatet blir en snabbare hantering för att vända en negativ reklamation till ett positivt bemötande mot kund, där man visar att man har kontroll.

Conrab Opto erbjuder ett effektivt sätt att hantera reklamationsärenden. Vad som är en reklamation eller ärende bestämmer du. Det kan vara reklamationer du får från kund, en reklamation du gör mot en leverantör, intern eller extern support eller någon annan typ av ärende.

Jag är intresserad

Registrering

 • Reklamationen kan skrivas in manuellt om någon ringer in.
 • Reklamationen kan registreras automatiskt via e-post.
 • Reklamationen kan registreras automatiskt via hemsidan.
 • Validering av information kan ske mot affärssystemet, till exempel kundregister, artikelregister eller annat i affärssystemet.
 • Vid registrering kan ni välja om ett meddelande ska skickas till den som skickat in reklamationen.

Arkivering

 • Reklamationen sparas i arkivet.
 • Ett oändligt antal bilagor kan knytas till en reklamation.

Undersökning, attest och godkännande

 • En skapad reklamation kan skickas till olika personer i organisationen beroende på vad som registrerats.
 • Ett attestflöde kan byggas automatiskt, baserat på det som registrerats.
 • Möjlighet finns att godkänna eller avslå en reklamation.

Övervakning

 • Möjlighet finns att övervaka alla uteliggande reklamationer.
 • Rapporter kan skapas på till exempel reklamationer per artikelgrupp eller annat och automatiskt skickas till ansvariga.
 • Om en reklamation inte hanteras kan den automatiskt eskaleras.
 • Automatiskt kopplas reklamationen mot andra dokument och ärende i Conrab Opto, till exempel ett avtal eller en faktura.

Kort och gott

Conrab Opto Ok Circle
Snabb hantering
Conrab Opto Ok Circle
Billigare och enklare administration
Conrab Opto Ok Circle
Samla all kommunikation kring ett ärende på ett ställe
Conrab Opto Ok Circle
Automatisk bevakning – inga ärenden glöms bort eller tar för lång tid
Conrab Opto Ok Circle
Arkivering
Conrab Opto Ok Circle
Rapporter och statistik – ovärderlig information för förbättringar
Conrab Opto Ok Circle
Koppla till kundavtal och kundfakturor för maximal överblick
Conrab Opto Ok Circle
Behörighetsstyrning
Conrab Opto Ok Circle
Systemmeddelanden

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan