Skip to main content

Hantera avtal

Med Conrab Opto får du en samlad bild och professionell hantering av företagets samtliga avtal. Vi hanterar alla typer av avtal. Möjlighet att skicka på remiss och attest är självklart grundfunktioner, precis som automatiska påminnelser.

Med vår avtalshantering har du alltid kontroll. Inga automatiska förlängningar, inga dubbelavtal, inga försvunna avtal. Vi erbjuder en professionell hantering av alla era avtal, som till exempel leverantörsavtal, kundavtal, partneravtal, personalavtal med flera.

Jag är intresserad

Registrering

 • Avtal skannas in, importeras via e-post eller importeras från din dator.
 • Tolkning av allt innehåll kan ske.
 • Registrering sker enligt era villkor och obligatoriska fält.
 • Möjlighet finns att verifiera information mot ert affärssystem (till exempel leverantörsnummer).

Behörigheter

 • Behörigheter sätts på användarnivå eller gruppnivå.
 • Behörigheterna kan sättas med automatik baserat på vad som registrerats.
 • Om en person slutar är det enkelt att flytta över behörigheter till annan person.

Arkivering

 • Avtalen arkiveras i Conrab Opto.
 • Beroende på behörigheter kan vissa avtal/bilagor arkiveras med extra säkerhet (till exempel bonusavtal).

Påminnelser

 • Förfallodatum och påminnelse sätts på avtalen.
 • Automatiska påminnelser skickas ut till användare vid uppsatta datum.
 • Om inget görs sker eskalering så att ett avtal inte förnyas med automatik.

Remiss

 • Avtal på remiss skickas till berörda.
 • Behörigheterna kan sättas med automatik baserat på vad som registrerats.
 • Olika versioner av avtalet sparas och kan återsökas.

Övervakning

 • Ansvariga kan övervaka avtalen och se vad som är på väg att förfalla.
 • Rapporter kan skapas och automatiskt skickas till användare.

Koppling till andra dokument

 • Kopplingar görs till andra funktioner.
 • Från ett leverantörsavtal kan du se fakturorna och eventuella reklamationer.

Kort och gott

Conrab Opto Ok Circle
Automatiska påminnelser
Conrab Opto Ok Circle
Samla alla avtal i ett sökbart arkiv
Conrab Opto Ok Circle
Fritextsökning
Conrab Opto Ok Circle
Koppla andra dokument till avtalet, till exempel leverantörsfakturan
Conrab Opto Ok Circle
Alla berörda meddelas automatiskt vid avtalsändringar
Conrab Opto Ok Circle
Behörighetsstyrning
Conrab Opto Ok Circle
Hanterar hemliga underavtal
Conrab Opto Ok Circle
Rapporter och statistik

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan