Skip to main content

Få kontroll på leverantörerna

Likaväl som man kan använda ett CRM-system för uppföljning och kontroll av sina kunder, kan man använda SRM-system för kontroll av sina leverantörer.

Möjlighet att skicka nya leverantörer på attest innan man får handla av dem är fullt möjligt i Conrab Opto. Det gör att man håller nere antalet leverantörer och kan istället fokusera på att få bättre priser av dessa eftersom ni handlar in större volymer.

Information ni får från leverantören kan läggas som bilagor på leverantörskortet och vara tillgängligt för dem med den rätta behörigheten.

Möjlighet finns också att lägga upp kontaktpersoner hos leverantören.

Koppla sedan övriga funktioner till leverantörskortet så hittar du inköpsordrar, avtal och leverantörsfakturor som har med denna leverantör att göra. Allt samlat på samma ställe.

Jag är intresserad

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan