Skip to main content

Personalkort (HR)

Det finns möjlighet att hantera personalinformation i Conrab Opto. De dokument som man
vanligen sätter i pärmar i arkivet skannas in i Conrab Opto istället.

Det kan till exempel vara:

  • Anställningsavtal
  • Betyg
  • Förhandlingar
  • Utbetalningar av friskvård
  • Med mycket mera

Samtliga dokument kan behörighetsstyras och den anställde har möjlighet att se vad som finns arkiverat av företaget.

Vissa dokument sätts andra behörigheter på och dessa nås då bara av behöriga personer.

Du kan också skicka vissa dokument för godkännande, vilket gör att man i Conrab Opto får en
loggning på att både företaget och den anställde är överens om innehållet i ett visst dokument.

Till intresseanmälan

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan