Skip to main content

Ett företag i Norge har valt Conrab Opto för att skanna, tolka och arkivera packsedlar.

Packsedlar importeras via e-post samt skannas. Informationen masstolkas och blir sökbar i ett fritextfält via arkivet.

Tolkade dokument blir automatiskt registrerade i arkivet och på så sätt också sökbara för organisationen. Efter bara några månader hanteras 75% av packsedlarna med automatik.

”Vi sparer allerede nokså mye tid på å lete frem riktige pakksedler, både ved avvikshåndtering og innmelding på varemottak.”