Skip to main content

Nu har vi lanserat och driftsatt vår modul för äskande i version 6.

Detta är sedan tidigare en mycket uppskattad modul och den hjälper våra kunder att effektivisera egentligen två olika processer. Det rör sig om dels själva beslutsprocessen för en investering eller ett omkostnadsinköp. Dels rör det sig även om uppföljningen av investeringen till vilken utgifter kan kopplas oavsett om den kommer via en leverantörsfaktura eller en intern kostnad.

Denna modul ger er ”stenkoll” vilket leder till högre effektivitet, bättre uppföljning och kontroll. Dessutom kan ni jobba med detta från en mobil enhet, precis som med alla våra moduler.