Skip to main content

Conrab Opto var i slutet av 2020 först i världen med att integrera till Infors M3 Cloud Edition för hantering av leverantörsfakturor.

I oktober gick ytterligare en av våra kunder, ett globalt konsumentvaruföretag, i drift efter ett stort, komplext och mycket lyckat projekt.

I samband med uppgraderingen av både M3 och Opto centraliserades även bolagets AP-funktion vilket adderade ytterligare en dimension till projektet.