Skip to main content

Under hösten gick de första kunderna igång med Opto i molnet.
Conrab Optos molntjänst använder Microsofts Azure och våra kunder kommer att ha sina dokument i norra Europa.

Nu kan man använda Conrab Opto utan att behöva en lokal intallation för själva Conrab Opto-applikationen. Om andra system vilka integrerar med Conrab Opto ligger ”on-prem” kan kommunikation med dessa ändå ske givet att ett litet program installeras lokalt.