Skip to main content

Effektivisera med fakturaskanning

Att hantera pappersfakturor kan vara både tidskrävande och utrymmeskrävande. Fakturaskanning omvandlar dina fysiska fakturor till digital form, vilket förenklar förvaring och sökbarhet. Detta steg mot digitalisering är avgörande för företag som vill minska manuell hantering och öka sin produktivitet och processen av att hantera fakturor blir mer strömlinjeformad. Vårt system känner automatiskt igen och extraherar viktig information från varje dokument, vilket säkerställer att data registreras korrekt utan mänsklig inblandning.
Efter skanningen tar automatiserade processer vid. De ser till att varje leverantörsfaktura snabbt kommer till rätt person för godkännande, vilket påskyndar hela betalningen. Vår fakturaskanning garanterar inte bara snabbhet utan också precision. Systemet utför noggrann kontroll mot inköpsorder och mottagna varor för att säkerställa att betalningar endast görs för verifierade transaktioner. Om något avviker från det normala, till exempel en avvikelse i pris eller kvantitet, identifierar vårt system detta omedelbart. Du får snabba notifikationer så att eventuella fel kan rättas till i tid, vilket undviker förseningar och extra kostnader.

Jag är intresserad

Så funkar automatisk leverantörsfakturahantering:

Snow

Import

Snow

Registrering

Snow

Matchning

Snow

Kontering

Snow

Attest

Snow

Överföring

Skanna Alla Fakturor

Vår tjänst för fakturaskanning omvandlar fakturor till digitala filer med hög precision. Oavsett format blir varje faktura snabbt tillgänglig digitalt, vilket reducerar behovet av manuell hantering och minimerar chansen för inmatningsfel.

Omedelbar distribution för snabb attest

Genom automatiserad fakturaskanning når fakturorna rätt person utan dröjsmål för snabbare attest och betalning. Denna effektivisering ger ekonomiavdelningen utrymme att koncentrera sig på viktigare saker.

Fakturakontroll och matchning

Vår teknik säkerställer att varje skannad faktura stämmer med tillhörande inköpsorder och inleverans. Denna detaljerade kontrollprocess försäkrar att endast verifierade transaktioner leder till betalning, vilket eliminerar risken för oegentligheter och sparar pengar.

Automatiserad datahantering och kontering

Efter skanning och verifiering hanterar vårt system automatiskt data och kontering av fakturor. Detta innebär att varje faktura snabbt och korrekt konteras i ditt bokföringssystem, vilket sparar tid och minskar risken för mänskliga fel. Denna smidiga process garanterar att din finansiella dokumentation alltid är aktuell och korrekt.

Översikt och kontroll

Vårt avancerade system håller noggrant ögonen på varje steg i fakturaprocessen. Eventuella avvikelser meddelas direkt till relevant personal, vilket håller er skyddade från oväntade kostnader.

Nio fördelar med Conrab Optos modul
för leverantörsfakturor

Hanterar fakturor i alla format

Automatisk tolkning på huvud- och radnivå

Automatisk matchning på huvud- och radnivå

Automatisk registrering, kontering och attest

Avancerade möjligheter för flödesstyrning

Automatiska påminnelser och eskaleringar

Rapporter och statistik

Kreditbevakning och systemmeddelanden

Leverantörsbetyg, leverantörskort

Vanliga frågor

Vad innebär fakturaskanning?

Fakturaskanning är processen att omvandla pappersfakturor till digitala format. Detta görs vanligtvis med hjälp av skanning och avancerad mjukvara som kan läsa och omvandla den skannade informationen till digital data som kan bearbetas och arkiveras elektroniskt.

Hur förbättrar fakturaskanning effektiviteten i fakturahanteringen?

Fakturaskanning minskar behovet av manuell inmatning av data, vilket sparar tid och minimerar risken för fel. Det gör också att fakturor kan bearbetas och godkännas snabbare, för att betalning ska ske i rätt tid.

Kan fakturaskanning integreras med befintliga bokföringssystem?

Ja, de flesta moderna system för fakturaskanning är utformade för att smidigt integreras med ett brett spektrum av ekonomi- och affärssystem, vilket gör att data kan överföras direkt till ditt ekonomisystem utan manuella steg.

Är fakturaskanning säker?

Ja, fakturaskanning är säker. Dessutom minskar digitaliseringen av fakturor risken för fysiskt förlorade eller skadade dokument.

Vilka typer av företag kan dra nytta av fakturaskanning?

Fakturaskanning är användbar för alla typer av företag, från småföretag till stora företag, och är särskilt värdefull för organisationer som hanterar en stor volym fakturor. Det hjälper till att strömlinjeforma ekonomiska processer och gör fakturahantering mer effektiv.

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan

Conrab Opto kan integreras med alla kända affärssystem

Affärssystemet Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics AX kan integreras med Conrab Opto
Conrab Opto kan integreras med affärssystemet Microsoft Dynamics 365 F&O
Affärssystemet SAP kan integreras med Conrab Opto
Conrab Opto kan integreras med Oracle NetSuite
Integrera med affärssystemet Infor M3
Affärssystemet Oracle
Xero kan integreras med Conrab Opto
Affärssystemet SAP Business One
Conrab Opto kan integreras med affärssystemet Intuit QuickBooks
Integrera med JD Edwards Enterprise Software