Help movies regarding Conrab Opto

Below you find help movies regarding Conrab Opto.

They are divided into chapters below and then you find movies that are between 2-5 minutes to describe each function.

Handling documents in the inbox / Hantera dokument i inkorgen

How to use the inbox / Hur fungerar inkorgenCodings tab / Hur fungerar konteringsfliken

How to use the codings tab, add account coding lines and edit account coding lines.

Hur fungerar konteringsfliken, lägg till konteringsrader och redigera konteringsrader.Import account coding lines / Hur fungerar importera konteringarFavorites / Hur fungerar favoriterAttachments / BilagorDocument functions / Olika dokumentfunktioner

Handle documents approve and send back / Hantera dokument godkänn och skicka tillbaka

How to approve and send back documents / Hur man godkänner dokument och använder funktionen skicka tillbakaHow to use investigation / Hur fungerar utredningsfunktionenHow to use reminders / Hur fungerar påminnelsefunktionenHow to use comments / Hur fungerar kommentarsfunktionenHow to use conversations / Hur fungerar konversationerHow to use the archive / Hur fungerar arkivet

Archive introduction / Introduktion av arkivetSearch on account / Sök på kontoFinally approve invoices in the archive / Slutgodkänna fakturor i arkivet

How administrators finally approve finished invoices in the archive

Hur administratörer slutgodkänner färdiga fakturor i arkivetAutomatic final approval invoices / Slutgodkänn fakturor automatisktCancel documents / Makulera fakturor

How administrators cancel documents

Hur administratörer makulerar fakturorAdd page to a document in the archive / Lägg till sidor på ett dokument i arkivetHow to use settings / Hur fungerar inställningar

Absence / Hur fungerar frånvarofunktionenRegistration / Registreringen

Return document in the registration / Återför faktura i registreringenIntroduction translations, formatting & fixed values / Introduktion översättning, formatering & fasta värdenFixed value on a supplier / Fasta värden på en leverantörFormatting on suppliers / Formattering på en leverantörTranslate interpreted value on all suppliers / Översätt tolkade värden för alla leverantörerTranslate interpreted value on a supplier / Översätt tolkade värden på en leverantörHandling OCR templates / Hantering av tolkmallar

Introduction Ocr templates / Introduktion av tolkmallarCreate identifier / Skapa identifierareThe various fields / Olika fält i tolkmallarHow to use line number / Hur fungerar radnummerHow to use line hint / Hur fungerar sökordHow to create template on credit invoices / Hur skapar man tolkmall på en kreditfakturaHow to create template on invoice with multiple pages / Hur skapar man tolkmall på flersidig fakturaShare template with other companies / Dela en tolkmall med andra företagHow to update image on templates / Hur uppdaterar man fakturabilden på befintlig tolkmallHow to handle ignore uncertain OCR / Hur fungerar ignorera osäker tolkningFolder settings / Mappinställningar

Automatic registration / Automatisk registreringTemporarily stop automatic registration on suppliers / Tillfälligt stoppa automatiskt registrering på leverantörerDocument message introduction / Introduktion av dokumentmeddelandeDocument message in the registration / Dokumentmeddelande i registreringenDocument message in the inbox / Dokumentmeddelande i inkorgenDocument message with an audit user / Dokumentmeddelande med en kontrollanvändareAdministration

System message / Systemmeddelande