Skip to main content

Optimera din hantering av leverantörsfakturor

I en värld där tid är pengar erbjuder vi på Conrab Opto en revolutionerande lösning för hantering av leverantörsfakturor. Vårt system, som är framarbetat ur decennier av branscherfarenhet, automatiserar varje steg i fakturaprocessen, vilket frigör värdefulla resurser och minskar hanteringstider. När vi pratar om elektronisk leverantörsfakturahantering, pratar vi om en process som kan göras helautomatisk från start till slut. Vi strävar efter att inte bara möta utan överträffa de behov som moderna företag har när det gäller hanteringen av sina leverantörsfakturor. Genom att integrera vårt system med ert affärssystem, säkerställer vi en smidig övergång från pappersbaserade till digitala och automatiserade rutiner, minimerar risken för mänskliga fel och ökar den övergripande ekonomiska transparensen.

Jag är intresserad

Så funkar automatisk leverantörsfakturahantering:

Snow

Import

Snow

Registrering

Snow

Matchning

Snow

Kontering

Snow

Attest

Snow

Överföring

Effektivitet i olika format

Elektronisk leverantörsfakturahantering kan hantera en mängd olika format – från E-fakturor och EDI till fakturor via e-post och skannade pappersfakturor. Förmågan att läsa och tolka information på både huvud- och radnivå genom en intelligent AI-tolk eliminerar behovet av manuell datainmatning, vilket minskar risken för fel och effektiviserar hela processen.

Automatiserad registrering och attestering

Med elektronisk hantering av leverantörsfakturor sker registrering och distribution av fakturor automatiskt, till rätt person baserat på förinställda regler. Detta tar bort det tidskrävande arbetet med att manuellt söka efter den rätta personen för att attestera varje faktura och säkerställer att betalningar sker i tid.

Noggrann fakturamatchning

Systemet genomför en grundlig 3-vägs matchning på rad- eller huvudnivå för att verifiera att priset, artiklarna och antalet stämmer överens med den beställda ordern och godsmottagandet. Detta automatiserade steg i hantering av leverantörsfakturor säkerställer att bara korrekta och verifierade fakturor behandlas för betalning, och avvikelser hanteras snabbt och effektivt.

Kontroll i kontering och attestering

Genom automatiserad kontering och distribution av omkostnadsfakturor, säkerställer systemet att varje faktura kontrolleras och att rätt personer attesterar fakturan. Den automatiserade processen kopplar även fakturan till relaterade avtal och budgetförfrågningar, vilket garanterar en konsekvent och transparent ekonomisk förvaltning.

Proaktiv övervakning och hantering av avvikelser

Elektronisk fakturahantering övervakar kontinuerligt fakturor för avvikelser och hanterar dessa genom att automatiskt skicka påminnelser och till berörda användare. Vid avvikelser som överstiger fastställda toleransnivåer skickas fakturan till rätt användare , vilket gör det möjligt för en snabb åtgärd och minskar risken för försenade betalningar och de extra kostnader som kan uppstå.

Nio fördelar med Conrab Optos modul
för leverantörsfakturor

Hanterar fakturor i alla format

Automatisk tolkning på huvud- och radnivå

Automatisk matchning på huvud- och radnivå

Automatisk registrering, kontering och attest

Avancerade möjligheter för flödesstyrning

Automatiska påminnelser och eskaleringar

Rapporter och statistik

Kreditbevakning och systemmeddelanden

Leverantörsbetyg, leverantörskort

Vanliga frågor

Vad innebär det att optimera hanteringen av leverantörsfakturor?

Det innebär att använda system för att automatisera fakturaprocessen, från inmatning till betalning, vilket minskar manuell arbetsinsats och ökar noggrannheten.

Hur kan automatisering förbättra processen för leverantörsfakturor?

Digitalisering och automatisering minimerar fel, accelererar attestering och betalning, och ökar produktiviteten i fakturaprocessen.

Kan elektronisk hantering av leverantörsfakturor integreras med mitt befintliga ekonomisystem?

Ja, moderna system som Conrab Opto är designade för att enkelt integreras med olika ekonomisystem. För de vanligaste ekonomi- och affärssystemen finns det helt standardiserade integrationer.

Vad händer om det finns en avvikelse i fakturamatchningen?

Fakturan flaggas för granskning och ansvariga notifieras automatiskt för att åtgärda problemet.

Vilka fördelar finns det med att använda Conrab Opto för hantering av leverantörsfakturor?

Conrab Opto erbjuder automatisering, tidsbesparingar, och förbättrar leverantörsrelationer genom effektiv och korrekt fakturabehandling.

Vill du veta mer? Vi berättar gärna om hur vi kan optimera din dokument- och ärendehantering.

Till intresseanmälan

Conrab Opto kan integreras med alla kända affärssystem

Affärssystemet Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics AX kan integreras med Conrab Opto
Conrab Opto kan integreras med affärssystemet Microsoft Dynamics 365 F&O
Affärssystemet SAP kan integreras med Conrab Opto
Conrab Opto kan integreras med Oracle NetSuite
Integrera med affärssystemet Infor M3
Affärssystemet Oracle
Xero kan integreras med Conrab Opto
Affärssystemet SAP Business One
Conrab Opto kan integreras med affärssystemet Intuit QuickBooks
Integrera med JD Edwards Enterprise Software