Skip to main content

Ett börsnoterat bolag har valt att hantera sina leverantörsavtal i Conrab Opto. Avtalen läggs in i Conrab Opto och bevakningsdatum sätts och automatiska påminnare skickas till avtalsansvariga. Om inte dessa agerar på avtalet eskaleras avtalet till nästa ansvarsnivå.