Skip to main content

Ett företag har valt att installera Conrab Opto för att hantera sina kundavtal.

Tidigare har de hanterats i ett pärmsystem, men dessa har nu importerats till Conrab Opto istället.
Avtalen återsöks i sökportalen i Conrab Opto och systemet skickar automatiskt ut påminnare i god tid innan omförhandling.

En integration mot SAP gör att avtalen automatiskt blir inaktiverade om kunden blir inaktiverad i kundregistret i SAP.