Skip to main content

Conrab Opto används sedan tidigare för att förenkla hanteringen av både inkommande och utgående följesedlar. Nu finns denna modul även i Conrab Opto version 6.

De av våra kunder som börjat använda Opto för sina följesedlar har kunnat uppnå stora tids- och effektivitetsvinster jämfört med att spara följesedlarna i pappersform i pärmar.

Med Conrab Opto kan inkommande följesedlar skannas, tolkas och registreras med automatik för att arkiveras digitalt. Från att man tidigare behövt lägga mycket tid på att bläddra genom pärmar för att hitta en följesedel, har det blivit enkelt att hitta det man söker. Nu kan all behörig personal på företaget använda sig av olika sökbegrepp för att snabbt söka upp en följesedel från sin egen skärm och de kan även få ut rapporter och statistik.

Precis samma funktioner och fördelar kan användas för utgående följesedlar. Efter att en följesedel skrivits på av mottagaren vid leverans, skannas följesedeln till Conrab Opto via en mejlimport. Då är den enkel att hitta om en kund hör av sig med frågor om en utförd leverans.

Conrab Opto hjälper sina kunder till effektivare processer, högre lönsamhet och gladare medarbetare. Detta gör vi med ett flexibelt och skalbart system som kan användas för alla typer av ärenden.