Skip to main content

En efterlängtad nyhet för alla som arbetar med M3 – nu går det att integrera affärssystemet med Conrab Optos modul för matchning av orderbekräftelse. Integrationen använder sig uteslutande av M3:s standard API:er, vilket innebär en smidig och kostnadseffektiv implementation.

Conrab Optos modul för matchning av orderbekräftelser underlättar produktionsplanering och hittar fel tidigt – modulen är ovärderlig för de av våra kunder som använder den.

Vi vet att en order som läggs till en leverantör kan skilja sig från den orderbekräftelse vi får och vad som de facto kommer att levereras och faktureras.

Det kan skilja avseende artiklar, antal, priser och leveransdatum. För de flesta företag är det av stor vikt att man kontrollerar att det som man beställt, faktiskt är det man kommer att få levererat, samt att det sker det datum man förväntar sig.

Genom att matcha orderbekräftelsen från er leverantör med ordern i ert affärssystem kan ni omedelbart hitta avvikelser och agera på dem.
Matchningsrutinen är automatisk, den sker på både huvud- och radnivå och självklart är det endast avvikelser utanför de toleranser ni satt upp som behöver hanteras manuellt. Då kan ni proaktivt ta en kontakt med leverantören, eller planera om er produktion och kontakta er kund.

Om en orderbekräftelse har en avvikelse skickas den till den person i organisationen som ska hantera den. Beroende på affärssystem kan ordern även uppdateras från Optos gränssnitt.

En automatisk matchningsrutin sparar mycket tid för kontroll av orderbekräftelser och när ordern väl är uppdaterad kommer även automatiseringsgraden att öka i er fakturamatchning. Det vi ser är att en order och en orderbekräftelse kan skilja sig åt, orderbekräftelsen och fakturan brukar däremot alltid stämma överens. Eventuella avvikelser som annars hade upptäckts först när ni får fakturan kan nu hanteras i ett tidigt skede.