Kortare handläggningstider för familjeföretaget

Mårdskog & Lindkvist AB är ett familjeföretag som säljer och distribuerar livsmedelsprodukter till privat och offentlig marknad inom hotell, restaurang och catering. Med över 1500 kunder över hela södra Sverige och kontor på flera orter, behövde de hjälp med att minska den fysiska och manuella hanteringen av leverantörsfakturor vid ankomst och arkivering.

Målet var att korta ner handläggningstiden för varje leverantörsfaktura från ankomst till betalning samt öka tillgängligheten och underlätta återsökning av leverantörsfakturorna, då företaget har kontor på flera orter.

År 2005 implementerades Conrab Opto via företagets affärssystem, och det direkta samarbetet började två år senare. Både version 5 samt uppgraderingen till version 6  var helhetslösningar, med möjlighet till vidareutveckling av version 6 med fler lösningar och moduler.

Idag upplever kunden bland annat mer tillförlitliga attestflöden, minskad handpåläggning tack vare automatregistrering av leverantörsfakturor samt smidigare internkommunikation kring fakturafrågor.

De ser en stigande produktivitet i och med att handpåläggning gällande registrering av leverantörsfakturor och omkostnadsfakturor snabbats på. I dagsläget har de en bättre internkontroll samt bättre verktyg för att ta fram och granska statistik inför bland annat bokslut men även i det löpande ekonomiarbetet.

Vid uppgraderingen till version 6 hade vi en nära kontakt med Mårdskog & Lindkvist. De genomgick utbildningar och erbjöds även en testmiljö för att löpande stämma av funktionaliteten mot sitt affärssystem. Just den personliga kontakten var något kunden uppskattade mycket.

Mårdskog & Lindkvist AB

"Vi möttes alltid av professionella, drivna och öppna utbildare/tekniker som lade nivån på rätt sätt för att skapa en smidig övergång till den nya miljön i Opto V6. Vi är nöjda med den produkt som Conrab Opto levererar och den externa supporten är välfungerande med snabb respons. Vi kan varmt rekommendera Conrab Opto."