Personlig kontakt och skräddarsytt system

Sova, som är Sveriges största detaljhandelskedja inom kvalitetssängar och tillbehör, har varit kund hos Conrab Opto sedan 2006 men blev mer involverade i systemet 2019 när de gick över till version 6. Idag sparar man otroligt mycket tid med tolkmallar, automatregistrering och automatgodkännande. Det avancerade flödet har gjort att fakturor skickas ut till rätt personer och man missar inte att lägga till den som också måste attestera fakturorna.

År 2019 när Sova gick över till version 6, förbättrades och effektiviserades hanteringen av fakturor enormt mycket. Idag sparar man mycket tid med tolkmallar, automatregistrering och automatgodkännande. Det avancerade flödet har gjort att fakturor skickas ut till rätt personer och man riskerar inte att missa lägga till den som också måste attestera fakturorna. Version 6 gjorde det möjligt att matcha både orderbekräftelser och inköpsfakturor, och man behöver inte kontrollera eller komma ihåg vem som ska attestera vilka fakturor eller vem som alltid måste finnas med i attestflödet vid olika beloppsgränser. 

När Sova skulle gå över till version 6 hade man en tydlig bild över hur processen med matchning av inköpsfakturor skulle gå till. Mycket tid lades ner på den delen för att det skulle fungera precis som de önskade och för att det skulle underlätta med avstämningar framöver. Det som var viktigt här var att särskilja på hur en inköpsfaktura konterades jämfört med en omkostnadsfaktura samt vilken information som följde med in till ERP-systemet från inköpsfakturorna. 

Sova

Sova är mycket nöjda med samarbetet med Conrab Opto:

”Vi upplever den personliga kontakten med Conrab Opto som helt underbar. De är genuint trevliga, kunniga och hjälpsamma med allt. Vi rekommenderar dem starkt till alla som vill ha ordning och reda och som vill effektivisera arbetet med fakturor. Det är också väldigt positivt att det går att skräddarsy systemet till den egna verksamheten och få de moduler och anpassningen som man själv är i behov av. Skönt att Conrab Opto inte är ett fyrkantigt system.”