Skip to main content

Vi är glada att kunna erbjuda våra SAP-kunder en ny och standardiserad integration för SAP:s molnbaserade ERP, SAP S/4 Hana Cloud.

Integrationen är en standardintegration och baserar sig uteslutande på SAP standard API:er. Det innebär att ingen installation eller kodändring behöver göras i SAP. Just arbetet med integrationer kan annars vara både tidsödande och kostsamt. Med en integration som är standardiserad och endast använder sig av SAP:s egna API:er får du en smidig och kostnadseffektiv implementering.

Integrationen utvecklades under våren och en av våra kunder gick i drift med bolag i England och Irland innan sommaren. Nu under hösten och vintern fortsätter vi med en global utrullning där SAP S/4 Hana Cloud rullas ut tillsammans med Conrab Opto version 6 i en paketerad lösning.

De främsta fördelarna med vår integration till SAP S/4 Hana Cloud:

Standard-API:er: Vår integration använder endast SAP:s standard APIer vilket garanterar kompatibilitet för S/4 Hana Cloud och även gör integrationen framtidssäker.

Automatisering: Integrationen är komplett med en helt automatiserad matchningsrutin för trevägsmatchning (3WM) av orderbaserade fakturor på radnivå och huvudnivå. Samtliga steg i fakturahanteringen för både omkostnadsfakturor och orderbaserade fakturor (inköpsfakturor) kan göras med automatik.

Säkerhet och stabilitet: Det finns inget behov av att installera något i SAP eller göra kodändringar. En helt standardiserad integration innebär säkerhet och ett smidigt flöde utan avbrott mellan Conrab Opto och SAP.

Kostnadseffektivitet: En stor del av ett projekt kan ofta utgöras av själva integrationen. Med en standardiserad integration som inte kräver ändringar eller installation i SAP får man en kort ledtid för projektet och ett kostnadseffektivt införande.

Vi är glada att SAP utökat möjligheterna att integrerar med standard API:er och att vi därmed kan erbjuda en ännu smidigare lösning för våra kunder som använder Conrab Opto tillsammans med SAP.