Skip to main content

En stor bygghandel har valt Conrab Opto för att effektivisera sitt flöde av bokföringsorders. Dessa har hanterats på papper och på traditionellt sätt skickats runt för attest i organisationen.
Men Conrab Optos modul för bokföringsorder har allt manuellt arbete flyttats till Conrab Opto. Import via excel, manuellt skapade bokföringsordrar, skickas med automatik till rätt attestpersoner för att sedan automatiskt föras över till ekonomisystemet.

Med detta arbetssätt sparas många värdefulla timmar i veckan.