Skip to main content

Conrab Opto har blivit utsett att agera motor/spindeln i nätet i en dokumentportal innehållande miljontals dokument. Dokumenten i portalen efterfrågas både internt och externt av partners. Dokument ska kopplas ihop och bilda ”databöcker”.

De olika dokumenttyperna skapas i många olika system, men samlas upp i och registreras automatiskt i Conrab Opto och blir där sökbara.

Andra system efterfrågar dokumenten och via API kan de hämtas ut och presenteras från Conrab Opto. Integrationer mot flertalet av kundens system har gjorts för att få så mycket automatik som möjligt.

I portalen finns utöver dessa produktionsdokument även funktioner för att hantera leverantörsfakturor med attest och koppling mot både Ax2012, D365FO, M3 och andra affärssystem, samt möjlighet för ekonomiavdelningen att skapa bokföringsorders med attest och integration för överföring till ekonomisystemen.