Vända papper eller tjäna pengar?

Conrab Opto är marknadens smartaste och mest flexibla system för elektronisk dokument- och ärendehantering. Vår mission är att automatisera era processer vilket hjälper er till bättre lönsamhet.

Leverantörsfakturor

Conrab Opto automatiserar hela din hantering av leverantörsfakturor, skanning och automatisk tolkning, automatisk kontering, automatisk matchning, automatisk attest och automatisk arkivering.
Resultatet blir mycket stora tidsbesparingar. Vi har flera kunder som sparat mer än 80% av deras hanteringstid för samtliga sina fakturor.

  • Kopplingar mot ett 30-tal affärssystem.
  • Automatisering är A och O.

Avtal

Med Conrab Opto får du en samlad bild och professionell hantering av företagets samtliga avtal. Administrationen minskar betydligt och den ökade kontrollen gör att du undviker dubbelavtal och styr upp inköpsrutinerna. Conrab Opto hanterar alla typer av avtal. Möjlighet att skicka på remiss och attest är naturligtvis grundfunktioner, liksom automatiska påminnare.

  • Bevakning för att undvika automatiska förlängningar
  • Alla berörda meddelas automatiskt vid avtalsändringar

Reklamationer

Conrab Opto erbjuder ett effektivt sätt att hantera era reklamationer. Det kan vara mot kund, mot leverantör, interna reklamationer eller vilken typ av reklamation som helst. Ta emot reklamationerna via telefon, via e-post eller via er hemsida. Conrab Opto fångar dessa och ser till att de skickas till rätt person eller grupp. Funktioner för påminnelser, eskalering, attest och integration till affärssystem finns.

  • Bra reklamationssystem ger bättre kundvård.
  • Rapporter och statistik.

Fantasin sätter gränserna

Conrab Opto är i basen ett dokument- och ärendehanteringssystem. Tillsammans med er analyserar vi de ärenden och dokument som ni idag hanterar manuellt. Målet är att skapa upp dessa flöden i Conrab Opto istället. Varje företag är unikt och ni har era unika flöde. Vi har hjälpt våra kunder med massa olika funktioner vilket gör att många av dem anser att endast fantasin sätter gränserna i Conrab Opto.

Vår mission är att förverkliga våra ledord Automatisering, Eliminering och Effektivisering.
Vi hjälper er att uppnå bästa automatisering av Conrab Opto så att så lite handpåläggning som möjligt ska behöva göras.
Vi hjälper er att eliminera papper som inte behövs när ni nu har ett ärendehanteringssystem.
Vi arbetar kontinuerligt med er för att effektivisera efterhand som er verksamhet och verklighet förändras.

Våra kunder säger att det bara är "fantasin som sätter gränserna". Oavsett vilken typ av dokument eller typ av ärende som ska hanteras är Conrab Opto svaret. Vi har hos kunder konfigurerat de märkligaste rutiner för att lösa väldigt specifika problem. Rutiner som inte står att finna hos andra dokument och ärendehanteringssystem på marknaden. Detta är storheten med Conrab Opto och därmed förstår vi vad våra kunder menar med att "fantasin sätter gränserna".

I oberoende marknadsundersökningar har Conrab Opto sedan 2004, då undersökningen startade, legat i absoluta toppen. 96% av våra kunder rekommenderar oss till andra och 98% ser oss som en långsiktig partner. Utöver detta har vi toppbetyg när det gäller besparingar man gör med hjälp av vårt system. En tredjedel av våra kunder anser sig skära sina kostnader med 40% eller mer, jämfört med konkurrerande system där bara drygt 10% anser sig göra sådana besparingar.

Vi kan också hjälpa dig med....

Conrab OPTO - en del av lagerhanteringsprocessen

2020-08-07

En global leverantör av produkter för tung industri har nyligen utvidgat sin användning av Conrab OPTO som en del av deras lager- och distributionsprocess.

De lagerhållna produkternas dimensioner och vikt importeras till Conrab OPTO från ett dimensionerings- och vägningssystem tillsammans med en bild på produkten. Dessa dokument hanteras i ett arbetsflöde i Conrab OPTO, redigeras vid behov och arkiveras. Data uppdateras också till andra system från Conrab OPTO.

När en beställning ska till en kund hämtar lagerhanteringssystemet produktbilden från Conrab OPTO och presenterar den för operatören i samband med att produkten ska plockas och packas.

Ytterligare ett företag igång med D365FO

2019-03-27

Ytterligare ett bolag har valt Conrab Opto att samverka med D365FO.
Bolaget använder Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor, både avseende omkostnader men även vår helautomatiska matchningsfunktion för inköp.

Flera av bolagets leverantörer skickar e-fakturor, vilka importeras och trevägmatchas mot inköp och inleverans.
Fakturor på papper och PDF tolkas i Conrab Opto och matchas även dessa mot inköp och inleveranser.

Conrab Opto är motorn i dokumentportalen.

2019-01-10

Conrab Opto har blivit utsett att agera motor/spindeln i nätet i en dokumentportal innehållande miljontals dokument. Dokumenten i portalen efterfrågas både internt och externt av partners. Dokument ska kopplas ihop och bilda "databöcker".

De olika dokumenttyperna skapas i många olika system, men samlas upp i och registreras automatiskt i Conrab Opto och blir där sökbara.

Andra system efterfrågar dokumenten och via API kan de hämtas ut och presenteras från Conrab Opto. Integrationer mot flertalet av kundens system har gjorts för att få så mycket automatik som möjligt.

I portalen finns utöver dessa produktionsdokument även funktioner för att hantera leverantörsfakturor med attest och koppling mot både Ax2012, D365FO, M3 och andra affärssystem, samt möjlighet för ekonomiavdelningen att skapa bokföringsorders med attest och integration för överföring till ekonomisystemen.

Leverantörsfakturahantering via API

2018-12-05

Ett företag har valt Conrab Opto för att hantera sina leverantörsfakturor. 

Företaget har egen utvecklarkompetens av sitt affärssystem, vilket gjort att de ansvarar för all synkronisering av masterdata och färdiga fakturor. Företaget använder Conrab Optos API för att både importera masterdata och exportera fakturor som hanterats med kontering och attest i Conrab Opto.

Barndiabetesfonden

2018-11-15

Istället för julklapp till våra partnerns och kunder väljer Conrab Opto att i år skänka motsvarande belopp till Barndiabetsfonden.